הרשמה לאתר - פילאטיס מאמרים

הכנס את שם המשתמש הרצוי שלך (אנגלית בלבד)

הכנס את הסיסמא הרצויה שלך

הכנס את האימייל שלך

מה היא עיר הבירה של ישראל (קוד אבטחה)

אמת את הסיסמא שלך

אמת את האימייל שלך

תנאי שימוש לאתר - פילאטיס מאמרים

תנאי השימוש באתר "פילאטיס מאמרים"

"דניאלה מלאך" (סטודיו לפילאטיס ומרכז הכשרה למדריכים) מקדמת בברכה את המשתמשים בשירותיה.

לנרשמים באתר תינתן האפשרות לקבל מיילים אודות פרסום מאמר חדש ו/או כל מידע עדכני לגבי הסטודיו ומרכז ההכשרה, בנוסף אפשרות להגיב עיי פרסום תגובות והערות לתכנים המועלים לאתר.

לנרשמים לאתר לאחר שיאושרו עיי מנהל האתר יוגדרו ב- 3 דרגות תנאי שימוש באתר:

1. ברירת מחדל- כל פעולה הנעשיית על ידי המשתמש תפורסם לאחר בדיקה ואישור של מנהל האתר.

2. תגובות בלבד- בידי המשתמש תינתן האופציה לפרסם תגובות ללא המתנה לאישור של מנהל האתר. פעילויות נוספות ידרשו אישור של מנהל האתר בטרם יפורסמו.

3. מורחבת- המשתמש יכול להגיש מאמרים ולפרסם תגובות ללא צורך באישור מנהל האתר.

האתר שומר לעצמו את האפשרות לשנות עת הגדרתו של המשתמש מעת לעת

השימוש באתר לרבות בתכניםו/או בשירותים ו/או במוצרים הכלולים בו מוצע לך כאשר הוא מותנה בקבלת כל התנאים, ההודעות וההגבלות המפורטים להלן.

השימוש באתר נחשב להסכמה משתמעת לכך שאתה מסכים לכל התנאים, ההודעות וההגבלות שבתנאי תקנון זה.

"דניאלה מלאך" רשאית לסגור את האתר ולשנות, מעת לעת, את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים ו/או המוצרים ו/או התכנים המוצעים או הניתנים בו, וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. על כן לא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי "דניאלה מלאך" בקשר לכך.

תכנים בעלי אופי מיני בוטה, מאיימים, גזעניים, מוציאי לשון הרע, מעודדים לביצוע הסתה, עבירות פליליות או אזרחיות, פוגעים בפרטיות או ברגשות הציבור ותכנים אשר מהוים הפרה כל שהי של החוק.

"דניאלה מלאך" רשאית לסרב לפרסם תכנים אשר לדעתה מפרים מי מהתנאים הנ"ל ו/או עלולים לפגוע באתר ו/או בצד שלישי כלשהו, והיא רשאית למחוק תכנים כאלו בכל עת.

"דניאלה מלאך" רשאית לסרב לפרסם תכנים אשר לדעתה מפרים מי מהתנאים הנ"ל ו/או עלולים לפגוע באתר ו/או בצד שלישי כלשהו, והיא רשאית ללמחוק תכנים כאלו בכל עת.

דע, כי במשלוח תכנים לפרסום "באתר" הנך מקנה ל"דניאלה מלאך" רשיון חינם שאינו מוגבל בזמן, להציג, לשכפל, להעתיק, להפיץ, לשווק ולעשות בתכנים כל שימוש אחר לפי שיקול דעתה משמעותו של דבר היא שאינך זכאי, ולא תהיה זכאי בעתיד, לכל תשלום שהוא בגין תכנים כלשהם שתמסור לפרסם באתר.

 

גילוי נאות - החל משנת 2015 האתר ירד מהאויר, עד לתחילת 2016 שבה האתר עלה חזרה לאויר ואינו מהווה אתר רישמי או ייצוגי של דניאלה מלאך.

* בלחיצה על שלח טופס הינך מאשר שאתה מסכים לתנאי השימוש באתר